loader

Privacy Policy

Thông báo về quyền riêng tư này dành cho công ty sở hữu duy nhất Immibot (hoạt động với tên Immibot) (” Immibot ,” ” chúng tôi ,” ” chúng tôi ” hoặc ” của chúng tôi “), mô tả cách thức và lý do chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và/hoặc chia sẻ (” xử lý “) thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi (” Dịch vụ “), chẳng hạn như khi bạn:
 • Truy cập trang web của chúng tôi tại https://immibot.ca hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi liên kết đến thông báo về quyền riêng tư này;
 • Tương tác với chúng tôi theo những cách liên quan khác, bao gồm mọi hoạt động bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện.
Những câu hỏi hoặc sự liên quan? Đọc thông báo về quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn về quyền riêng tư của mình. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@immibot.ca.

TÓM TẮT CÁC ĐIỂM CHÍNH

Bản tóm tắt này cung cấp các điểm chính trong thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về bất kỳ chủ đề nào trong số này bằng cách nhấp vào liên kết theo sau mỗi điểm chính hoặc bằng cách sử dụng mục lục bên dưới của chúng tôi để tìm phần bạn đang tìm kiếm.

Chúng tôi xử lý những thông tin cá nhân nào? Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Immibot và Dịch vụ, các lựa chọn bạn thực hiện cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng.

Chúng tôi có xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào không? Chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm.

Chúng tôi có nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba không? Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên thứ ba.

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào? Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ để làm như vậy.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân trong những tình huống nào và với những bên nào? Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể và với các bên thứ ba cụ thể.

Quyền của bạn là gì? Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, luật bảo mật hiện hành có thể quy định rằng bạn có một số quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của mình.

Tôi thực hiện các quyền của mình như thế nào? Cách dễ nhất để thực hiện các quyền của bạn là liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về những gì Immibot làm với bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập?

MỤC LỤC

1. CHÚNG TÔI THU THẬP NHỮNG THÔNG TIN NÀO?

Thông tin cá nhân bạn tiết lộ cho chúng tôi

Tóm lại : Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký Dịch vụ, bày tỏ mong muốn có được thông tin về chúng tôi hoặc các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tham gia các hoạt động trên Dịch vụ hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào bối cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và Dịch vụ, các lựa chọn bạn thực hiện cũng như các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm những thông tin sau:
 • tên
 • e-mail
 • sở thích liên hệ
 • nước cư trú
 • tuổi
 • thông thạo ngôn ngữ
 • giáo dục
 • chức danh công việc
 • thông tin người thân
 • thuê người làm
 • tình hình tài chính
Thông tin nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý thông tin nhạy cảm.

Dữ liệu thanh toán. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý khoản thanh toán của bạn nếu bạn mua hàng, chẳng hạn như số công cụ thanh toán (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) và mã bảo mật được liên kết với công cụ thanh toán của bạn. Tất cả dữ liệu thanh toán được lưu trữ bởi Stripe, PayPal và Bitpay.

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi phải đúng, đầy đủ và chính xác và bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân đó.

Thông tin được thu thập tự động

Tóm lại: Một số thông tin: chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP) và/hoặc đặc điểm trình duyệt và thiết bị của bạn được thu thập tự động khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập, sử dụng hoặc điều hướng Dịch vụ. Thông tin này không tiết lộ danh tính cụ thể của bạn (như tên hoặc thông tin liên hệ của bạn) nhưng có thể bao gồm thông tin về thiết bị và cách sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP, đặc điểm trình duyệt và thiết bị, hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, URL giới thiệu, tên thiết bị, quốc gia, vị trí , thông tin về cách thức và thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin này chủ yếu cần thiết để duy trì tính bảo mật và hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi cũng như cho mục đích báo cáo và phân tích nội bộ của chúng tôi.

Giống như nhiều doanh nghiệp, chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều này trong Thông báo Cookie của chúng tôi: https://immibot.ca/cookies .

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Dữ liệu nhật ký và sử dụng. Dữ liệu nhật ký và sử dụng là thông tin liên quan đến dịch vụ, chẩn đoán, cách sử dụng và hiệu suất mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi ghi lại trong tệp nhật ký. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt cũng như cài đặt và thông tin về hoạt động của bạn trong Dịch vụ (chẳng hạn như dấu ngày/giờ liên quan đến việc sử dụng của bạn, các trang và tệp đã xem , tìm kiếm và các hành động khác mà bạn thực hiện như bạn sử dụng tính năng nào), thông tin sự kiện của thiết bị (chẳng hạn như hoạt động hệ thống, báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là “kết quả sự cố”) và cài đặt phần cứng).
 • Dữ liệu thiết bị. Chúng tôi thu thập dữ liệu thiết bị như thông tin về máy tính, điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Tùy thuộc vào thiết bị được sử dụng, dữ liệu thiết bị này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP (hoặc máy chủ proxy), số nhận dạng thiết bị và ứng dụng, vị trí, loại trình duyệt, kiểu phần cứng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ di động, hệ điều hành và thông tin cấu hình hệ thống.
 • Dữ liệu vị trí. Chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí, chẳng hạn như thông tin về vị trí thiết bị của bạn, dữ liệu này có thể chính xác hoặc không chính xác. Lượng thông tin chúng tôi thu thập tùy thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng GPS và các công nghệ khác để thu thập dữ liệu định vị địa lý cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Bạn có thể từ chối cho phép chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách từ chối quyền truy cập vào thông tin hoặc bằng cách tắt cài đặt Vị trí trên thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không tham gia, bạn có thể không sử dụng được một số khía cạnh nhất định của Dịch vụ.
2. CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn nhằm mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận cũng như tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, tùy thuộc vào cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và xác thực tài khoản cũng như quản lý tài khoản người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để bạn có thể tạo và đăng nhập vào tài khoản của mình cũng như duy trì tài khoản của bạn hoạt động bình thường.
 • Để cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.
 • Để trả lời các câu hỏi của người dùng/cung cấp hỗ trợ cho người dùng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để trả lời các câu hỏi của bạn và giải quyết mọi vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải với dịch vụ được yêu cầu.
 • Để gửi thông tin hành chính cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để gửi cho bạn thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, những thay đổi về điều khoản và chính sách của chúng tôi cũng như các thông tin tương tự khác.
 • Để thực hiện và quản lý đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng, thanh toán, trả lại và trao đổi được thực hiện thông qua Dịch vụ.
 • Để yêu cầu phản hồi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi cần thiết để yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và khuyến mại. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi cho mục đích tiếp thị của chúng tôi, nếu điều này phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn. Bạn có thể từ chối nhận email tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem ” QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ? ” bên dưới).
 • Để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để phát triển và hiển thị nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa phù hợp với sở thích, vị trí của bạn, v.v. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông báo về cookie của chúng tôi: https://immibot.ca/cookies .
 • Để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, hoạt động tiếp thị và trải nghiệm của bạn. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng cần phải xác định xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo cũng như đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, hoạt động tiếp thị và trải nghiệm của bạn.
 • Để xác định xu hướng sử dụng. Chúng tôi có thể xử lý thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách chúng được sử dụng để chúng tôi có thể cải thiện chúng.
 • Để xác định tính hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để hiểu rõ hơn cách cung cấp các chiến dịch tiếp thị và khuyến mại phù hợp nhất với bạn.
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và thực hiện, thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.
3. CHÚNG TÔI DỰA VÀO CƠ SỞ PHÁP LUẬT NÀO ĐỂ XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN?

Nói ngắn gọn: Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ (tức là cơ sở pháp lý) để làm như vậy theo luật hiện hành, chẳng hạn như với sự đồng ý của bạn, để tuân thủ luật pháp, để cung cấp cho bạn các dịch vụ để tham gia. hoặc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi, để bảo vệ quyền của bạn hoặc để thực hiện các lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Nếu bạn sống ở Canada, phần này sẽ áp dụng cho bạn.

Chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn nếu bạn đã cấp cho chúng tôi sự cho phép cụ thể (tức là sự đồng ý rõ ràng) để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích cụ thể hoặc trong các trường hợp có thể suy ra sự cho phép của bạn (tức là sự đồng ý ngụ ý). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

Trong một số trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể được pháp luật hiện hành cho phép xử lý thông tin của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, bao gồm:
 • Nếu việc thu thập rõ ràng là vì lợi ích của một cá nhân và không thể có được sự đồng ý một cách kịp thời
 • Để điều tra, phát hiện và ngăn chặn gian lận
 • Đối với các giao dịch kinh doanh được cung cấp một số điều kiện nhất định được đáp ứng
 • Nếu nó có trong lời khai của nhân chứng và việc thu thập là cần thiết để đánh giá, xử lý hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm
 • Để xác định người bị thương, bị bệnh hoặc đã chết và liên lạc với người thân
 • Nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý để tin rằng một cá nhân đã, đang hoặc có thể là nạn nhân của lạm dụng tài chính
 • Nếu việc thu thập và sử dụng có sự đồng ý là hợp lý sẽ làm ảnh hưởng đến tính sẵn có hoặc tính chính xác của thông tin và việc thu thập là hợp lý cho các mục đích liên quan đến điều tra hành vi vi phạm thỏa thuận hoặc vi phạm luật pháp của Canada hoặc một tỉnh
 • Nếu việc tiết lộ là cần thiết để tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh, lệnh của tòa án hoặc các quy định của tòa án liên quan đến việc sản xuất hồ sơ
 • Nếu nó được tạo ra bởi một cá nhân trong quá trình làm việc, kinh doanh hoặc nghề nghiệp của họ và việc thu thập thông tin đó phù hợp với mục đích mà thông tin được tạo ra
 • Nếu bộ sưu tập chỉ dành cho mục đích báo chí, nghệ thuật hoặc văn học
 • Nếu thông tin được công khai và được quy định cụ thể
4. CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN KHI NÀO VÀ VỚI AI?

Tóm lại: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong các tình huống cụ thể được mô tả trong phần này và/hoặc với các bên thứ ba sau.

Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
 • Chuyển giao kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi cho một công ty khác.
 • Nhà cung cấp dịch vụ biểu mẫu (Jotform). Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn cho nhà cung cấp biểu mẫu của chúng tôi nhằm mục đích thu thập để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Các bên thứ ba khác của công ty. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi liên hệ về các cơ hội việc làm tiềm năng ở Canada hoặc bởi các công ty luật nhập cư, chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin của bạn cho họ.
5. CHÚNG TÔI CÓ SỬ DỤNG COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC KHÔNG?

Tóm lại: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập và lưu trữ thông tin của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (như đèn hiệu web và pixel) để truy cập hoặc lưu trữ thông tin. Thông tin cụ thể về cách chúng tôi sử dụng những công nghệ đó và cách bạn có thể từ chối một số cookie nhất định được nêu trong Thông báo về cookie của chúng tôi: https://immibot.ca/cookies .

6. CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Tóm lại: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong thông báo về quyền riêng tư này trừ khi luật pháp có yêu cầu khác.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích nêu trong thông báo về quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn (chẳng hạn như thuế, kế toán hoặc các yêu cầu pháp lý khác). Thông báo này không có mục đích yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn một (1) năm kể từ khi bắt đầu thời gian nhàn rỗi của tài khoản người dùng.

Khi chúng tôi không có nhu cầu kinh doanh hợp pháp liên tục để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin đó hoặc nếu điều này là không thể (ví dụ: vì thông tin cá nhân của bạn đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ an toàn lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và cách ly nó khỏi mọi hoạt động xử lý tiếp theo cho đến khi có thể xóa.

7. CHÚNG TÔI CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN KHÔNG?

Tóm lại: Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ vị thành niên đó và đồng ý cho trẻ vị thành niên đó sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân từ người dùng dưới 18 tuổi đã được thu thập, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản và thực hiện các biện pháp hợp lý để xóa kịp thời dữ liệu đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu bạn biết về bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có thể đã thu thập từ trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@immibot.ca.

8. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN LÀ GÌ?

Nói ngắn gọn: Ở một số khu vực, chẳng hạn như Canada, bạn có các quyền cho phép bạn truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của mình nhiều hơn. Bạn có thể xem lại, thay đổi hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất cứ lúc nào.

Ở một số khu vực (như Canada), bạn có một số quyền nhất định theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Những điều này có thể bao gồm quyền (i) để yêu cầu quyền truy cập và lấy bản sao thông tin cá nhân của bạn, (ii) yêu cầu đính chính hoặc xóa; (iii) hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn; Và (iv) đối với khả năng di chuyển dữ liệu, nếu có. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể đưa ra yêu cầu như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần ” BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO? ” bên dưới.

Chúng tôi sẽ xem xét và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Nếu bạn sống ở EEA hoặc Vương quốc Anh và bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp, bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tại địa phương của mình. Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm .

Nếu bạn ở Thụy Sĩ, chi tiết liên hệ của cơ quan bảo vệ dữ liệu có tại đây: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html .

Rút lại sự đồng ý của bạn: Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, có thể là sự đồng ý rõ ràng và/hoặc ngụ ý tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp trong phần ” BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO? ” bên dưới.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi rút tiền và khi luật pháp hiện hành cho phép, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên cơ sở xử lý hợp pháp ngoài sự đồng ý.

Từ chối nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo:Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email mà chúng tôi gửi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin chi tiết được cung cấp trong phần “BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?” dưới. Sau đó, bạn sẽ bị xóa khỏi danh sách tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với bạn – ví dụ: để gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến dịch vụ cần thiết cho việc quản lý và sử dụng tài khoản của bạn, để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hoặc cho các mục đích phi tiếp thị khác.

thông tin tài khoản

Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản của mình hoặc chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, bạn có thể:
 • Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên lạc được cung cấp.
Theo yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin trong hồ sơ của mình để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ mọi cuộc điều tra, thực thi các điều khoản pháp lý của chúng tôi và/hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Cookie và các công nghệ tương tự: Hầu hết các trình duyệt Web đều được cài đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể chọn đặt trình duyệt của mình xóa cookie và từ chối cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie hoặc từ chối cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định trong Dịch vụ của chúng tôi. Để từ chối quảng cáo dựa trên sở thích của các nhà quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, hãy truy cập http://www.aboutads.info/choices/ . Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Thông báo Cookie của chúng tôi: https://immibot.ca/cookies .

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về quyền riêng tư của mình, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@immibot.ca.

9. KIỂM SOÁT TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI

Hầu hết các trình duyệt web cũng như một số hệ điều hành và ứng dụng di động đều bao gồm tính năng Không theo dõi (“DNT”) hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn quyền riêng tư của mình không cho phép giám sát và thu thập dữ liệu về hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn. Ở giai đoạn này, chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và triển khai tín hiệu DNT được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu của trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn không bị theo dõi trực tuyến của bạn. Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của thông báo về quyền riêng tư này.

10. CƯ DÂN CALIFORNIA CÓ QUYỀN RIÊNG TƯ CỤ THỂ KHÔNG?

Tóm lại: Có, nếu bạn là cư dân California, bạn được cấp các quyền cụ thể liên quan đến quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình.

Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là luật “Shine The Light”, cho phép người dùng là cư dân California yêu cầu và nhận từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về các loại thông tin cá nhân (nếu có) mà chúng tôi được tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp cũng như tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân trong năm dương lịch trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cư trú tại California và có tài khoản đã đăng ký với Dịch vụ, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu không mong muốn mà bạn đăng công khai trên Dịch vụ. Để yêu cầu xóa dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và tuyên bố rằng bạn cư trú tại California. Chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu không được hiển thị công khai trên Dịch vụ, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu có thể không bị xóa hoàn toàn hoặc toàn diện khỏi tất cả các hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bản sao lưu, v.v.).

Thông báo về quyền riêng tư của CCPA

Bộ luật Quy định của California định nghĩa “cư dân” là:
(1) mọi cá nhân ở Tiểu bang California không phải vì mục đích tạm thời hoặc tạm thời và
(2) mọi cá nhân cư trú tại Tiểu bang California và ở ngoài Tiểu bang California vì mục đích tạm thời hoặc tạm thời
Tất cả các cá nhân khác được xác định là “người không cư trú”.

Nếu định nghĩa “cư dân” này áp dụng cho bạn, chúng tôi phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ nhất định liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập những loại thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi đã thu thập các loại thông tin cá nhân sau trong mười hai (12) tháng qua:

Danh mục Ví dụ được sưu tầm
A. Định danh
Chi tiết liên hệ, chẳng hạn như tên thật, bí danh, địa chỉ gửi thư, số điện thoại hoặc số liên lạc di động, số nhận dạng cá nhân duy nhất, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email và tên tài khoản
KHÔNG
B. Các loại thông tin cá nhân được liệt kê trong quy chế về Hồ sơ Khách hàng của California
Tên, thông tin liên lạc, trình độ học vấn, việc làm, lịch sử việc làm và thông tin tài chính
ĐÚNG
C. Đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật California hoặc liên bang
Giới tính và ngày sinh
KHÔNG
D. Thông tin thương mại
Thông tin giao dịch, lịch sử mua hàng, chi tiết tài chính và thông tin thanh toán
KHÔNG
E. Thông tin sinh trắc học
Dấu vân tay và giọng nói
KHÔNG
F. Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác
Lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, hành vi trực tuyến, dữ liệu sở thích và tương tác với các trang web, ứng dụng, hệ thống và quảng cáo khác của chúng tôi và các trang web khác
KHÔNG
G. Dữ liệu vị trí địa lý
Vị trí thiết bị
KHÔNG
H. Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự
Hình ảnh và âm thanh, video hoặc bản ghi cuộc gọi được tạo liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi
KHÔNG
I. Thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm
Chi tiết liên hệ kinh doanh để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi ở cấp độ kinh doanh hoặc chức danh công việc, quá trình làm việc và trình độ chuyên môn nếu bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi
KHÔNG
J. Thông tin giáo dục
Hồ sơ sinh viên và thông tin thư mục
KHÔNG
K. Suy luận rút ra từ thông tin cá nhân khác
Suy luận được rút ra từ bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập được liệt kê ở trên để tạo hồ sơ hoặc tóm tắt, chẳng hạn như sở thích và đặc điểm của một cá nhân
KHÔNG
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khác ngoài các danh mục này trong trường hợp bạn tương tác trực tiếp với chúng tôi, trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc thư trong bối cảnh:
 • Nhận trợ giúp thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • Tham gia vào các cuộc khảo sát hoặc cuộc thi của khách hàng; Và
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và trả lời các câu hỏi của bạn.
Chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các phương pháp thu thập và chia sẻ dữ liệu của chúng tôi trong thông báo về quyền riêng tư này và Thông báo về cookie của chúng tôi: https://immibot.ca/cookies .

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại info@immibot.ca hoặc bằng cách tham khảo chi tiết liên hệ ở cuối tài liệu này.

Nếu bạn đang sử dụng một đại lý được ủy quyền để thực hiện quyền từ chối của mình, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu nếu đại lý được ủy quyền không gửi bằng chứng rằng họ đã được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt bạn.

Thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với bất cứ ai khác?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo hợp đồng bằng văn bản giữa chúng tôi và từng nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ là một tổ chức vì lợi nhuận thay mặt chúng tôi xử lý thông tin.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh của riêng chúng tôi, chẳng hạn như để thực hiện nghiên cứu nội bộ nhằm phát triển và trình diễn công nghệ. Đây không được coi là “bán” thông tin cá nhân của bạn.

Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Quyền yêu cầu xóa dữ liệu — Yêu cầu xóa

Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn và xóa thông tin cá nhân của bạn, tuân theo một số trường hợp ngoại lệ nhất định do pháp luật quy định, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn) việc người tiêu dùng khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình , các yêu cầu tuân thủ của chúng tôi xuất phát từ nghĩa vụ pháp lý hoặc bất kỳ quá trình xử lý nào có thể được yêu cầu để bảo vệ khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

Quyền được thông tin – Yêu cầu được biết

Tùy theo hoàn cảnh, bạn có quyền được biết:
 • liệu chúng tôi có thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn hay không;
 • các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập;
 • mục đích sử dụng thông tin cá nhân được thu thập;
 • liệu chúng tôi có bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba hay không;
 • các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã bán hoặc tiết lộ vì mục đích kinh doanh;
 • các loại bên thứ ba mà thông tin cá nhân được bán hoặc tiết lộ cho mục đích kinh doanh; Và
 • mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân.
Theo luật hiện hành, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp hoặc xóa thông tin người tiêu dùng đã được hủy nhận dạng để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng hoặc xác định lại dữ liệu cá nhân để xác minh yêu cầu của người tiêu dùng.

Quyền không phân biệt đối xử khi thực hiện quyền riêng tư của người tiêu dùng

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn nếu bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình.

Quá trình xác minh

Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cần xác minh danh tính của bạn để xác định bạn chính là người mà chúng tôi có thông tin trong hệ thống của mình. Những nỗ lực xác minh này yêu cầu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin để chúng tôi có thể đối chiếu thông tin đó với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây. Ví dụ: tùy thuộc vào loại yêu cầu bạn gửi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để chúng tôi có thể khớp thông tin bạn cung cấp với thông tin chúng tôi đã có trong hồ sơ hoặc chúng tôi có thể liên hệ với bạn thông qua phương thức liên lạc (ví dụ: điện thoại hoặc email) mà trước đây bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp xác minh khác tùy theo hoàn cảnh.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp trong yêu cầu của bạn để xác minh danh tính hoặc thẩm quyền của bạn để thực hiện yêu cầu. Trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ tránh yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cho mục đích xác minh. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn từ thông tin đã được chúng tôi lưu giữ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung nhằm mục đích xác minh danh tính của bạn và vì mục đích bảo mật hoặc phòng chống gian lận. Chúng tôi sẽ xóa thông tin được cung cấp bổ sung đó ngay sau khi chúng tôi hoàn tất việc xác minh bạn.

Các quyền riêng tư khác
 • Bạn có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc không còn phù hợp hoặc yêu cầu hạn chế xử lý thông tin.
 • Bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện yêu cầu theo CCPA. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ đại lý được ủy quyền không gửi bằng chứng cho thấy họ được ủy quyền hợp lệ để hành động thay mặt bạn theo CCPA.
 • Bạn có thể yêu cầu từ chối bán thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba trong tương lai. Khi nhận được yêu cầu từ chối, chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu đó ngay khi có thể, nhưng không muộn hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày gửi yêu cầu.
Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại info@immibot.ca hoặc bằng cách tham khảo chi tiết liên hệ ở cuối tài liệu này. Nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến ​​từ bạn.

11. CHÚNG TÔI CÓ CẬP NHẬT THÔNG BÁO NÀY KHÔNG?

Tóm lại: Có, chúng tôi sẽ cập nhật thông báo này khi cần thiết để luôn tuân thủ các luật liên quan.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật thông báo về quyền riêng tư này. Phiên bản cập nhật sẽ được biểu thị bằng ngày “Đã sửa đổi” cập nhật và phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi có thể truy cập được. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo rõ ràng về những thay đổi đó hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thông báo về quyền riêng tư này thường xuyên để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

12. BẠN CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ THÔNG BÁO NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về thông báo này, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@immibot.ca

13. BẠN CÓ THỂ XEM XÉT, CẬP NHẬT HOẶC XÓA DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Dựa trên luật pháp hiện hành của quốc gia bạn, bạn có thể có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa thông tin đó trong một số trường hợp. Để yêu cầu xem xét, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu tới info@immibot.ca.

BETA VERSION LIVE!
Receive app Updates

Snake
Updates Sign up
For Any Question/Query Email: hello@immibot.ai

  Immibot Software Is Designed To Generate Human-Like Responses And Provide Curated Information On A Wide Range Of Immigration Topics. Immibot is not a registered law firm and does not provide legal advice.

  contact us
  Call Us: +1 617 945 8775
  hello@immibot.ai
  68 CIRCULAR ROAD #02-01 SINGAPORE

  © 2024  Immibot Pte. Ltd. All Rights Reserved.