loader

Disclaimer

WEBSITE DISCLAIMER

 
Thông tin được cung cấp bởi Immibot Pte. Ltd. (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) trên https://immibot.ai  (“Trang web”), ứng dụng di động, ứng dụng web và sản phẩm của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Tất cả thông tin trên Trang web, ứng dụng di động, ứng dụng web và sản phẩm của chúng tôi đều được cung cấp một cách thiện chí, tuy nhiên chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, hiệu lực, độ tin cậy, tính sẵn có hoặc tính đầy đủ về bất kỳ thông tin nào trên Trang web, ứng dụng di động, ứng dụng web và sản phẩm của chúng tôi. Thông tin trên Trang web này, ứng dụng di động, ứng dụng web và sản phẩm của chúng tôi có thể không phải lúc nào cũng được cập nhật và nó thường là bản tóm tắt các quy tắc, quy định, chính sách và thủ tục, chi tiết hơn đáng kể. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TIN CẬY VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ SỰ TIN CẬY CỦA BẠN VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN RỦI RO CỦA BẠN.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI LIÊN KẾT NGOÀI

 

Trang web, ứng dụng di động, ứng dụng web và sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba hoặc liên kết đến các trang web và tính năng trong biểu ngữ hoặc quảng cáo khác. Chúng tôi không điều tra, giám sát hoặc kiểm tra các liên kết bên ngoài như vậy về tính chính xác, đầy đủ, hiệu lực, độ tin cậy, tính sẵn có hoặc tính đầy đủ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC LIÊN KẾT QUA TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC TÍNH NĂNG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT TRONG BẤT KỲ BIỂU NGỮ HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC nào. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT BẤT KỲ CÁCH NÀO NÀO GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CHUYÊN NGHIỆP

 

Trang web, ứng dụng di động, ứng dụng web và các sản phẩm không thể và không chứa tư vấn pháp lý. Trên khắp Trang web, ứng dụng di động, ứng dụng web và các sản phẩm, ý nghĩa của các từ “đánh giá”, “đánh giá” và các từ ngữ tương tự khác được sử dụng hoàn toàn là sự so sánh được thực hiện giữa thông tin do người dùng cung cấp và các yêu cầu nhập cư công khai được thêm vào tùy từng thời điểm vào Trang web, ứng dụng di động, ứng dụng web và sản phẩm. Việc so sánh như vậy được thực hiện bằng phần mềm hoặc trí tuệ nhân tạo, có thể có sai sót hoặc ảo giác và không có chuyên gia pháp lý nào tham gia vào quá trình này. Tương tự, phần mềm có thể liệt kê các cách để người dùng tăng điểm và/hoặc các yêu cầu có khả năng giúp họ đủ điều kiện tham gia các chương trình khác nhau. Chúng tôi thu thập thông tin công khai từ các nguồn chính thức và yêu cầu phần mềm áp dụng các bộ lọc cho thông tin đó nhằm mục đích đơn giản hóa cho người dùng của chúng tôi. Không có ý kiến ​​hoặc khuyến nghị pháp lý nào được đưa ra bởi quy trình như vậy. Thông tin này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục chung và không thay thế cho lời khuyên nhập cư chuyên nghiệp do luật sư hoặc nhà tư vấn được quản lý cung cấp. Theo đó, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đó, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến ​​​​của các chuyên gia thích hợp. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại tư vấn pháp lý nào. VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TIN CẬY BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG, ỨNG DỤNG WEB và SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN RỦI RO CỦA BẠN.

 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN KẾT

 

Trang web, ứng dụng di động, ứng dụng web và sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web liên kết và chúng tôi có thể nhận được hoa hồng liên kết cho bất kỳ giao dịch mua nào do bạn thực hiện trên trang web liên kết bằng các liên kết đó.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

 

Trang web có thể chứa lời chứng thực của người dùng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những lời chứng thực này phản ánh trải nghiệm và ý kiến ​​thực tế của những người dùng đó. Tuy nhiên, trải nghiệm mang tính cá nhân đối với những người dùng cụ thể đó và có thể không nhất thiết phải đại diện cho tất cả người dùng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không tuyên bố và bạn không nên cho rằng tất cả người dùng sẽ có trải nghiệm giống nhau. KẾT QUẢ CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI. 

 

Những lời chứng thực trên Trang web được gửi dưới nhiều hình thức khác nhau như văn bản, âm thanh và/hoặc video và được chúng tôi xem xét trước khi đăng. Chúng xuất hiện nguyên văn trên Trang web do người dùng đưa ra, ngoại trừ việc sửa lỗi ngữ pháp hoặc lỗi đánh máy. Một số lời chứng thực có thể đã được rút ngắn vì mục đích ngắn gọn trong đó lời chứng thực đầy đủ chứa thông tin không liên quan không liên quan đến công chúng.

 

Các quan điểm và ý kiến ​​trong lời chứng thực chỉ thuộc về cá nhân người dùng và không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết với những người dùng cung cấp lời chứng thực và người dùng không được trả tiền hoặc trả thù lao cho lời chứng thực của họ

BETA VERSION LIVE!
Receive app Updates

Snake
Updates Sign up
For Any Question/Query Email: hello@immibot.ai

  Immibot Software Is Designed To Generate Human-Like Responses And Provide Curated Information On A Wide Range Of Immigration Topics. Immibot is not a registered law firm and does not provide legal advice.

  contact us
  Call Us: +1 617 945 8775
  hello@immibot.ai
  68 CIRCULAR ROAD #02-01 SINGAPORE

  © 2024  Immibot Pte. Ltd. All Rights Reserved.