loader

Terms & Conditions

1. THỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù là cá nhân hay thay mặt cho một tổ chức (“bạn”) và công ty sở hữu duy nhất của Immibot, hoạt động kinh doanh với tư cách là Immibot (” Immibot “, “ chúng tôi ”, “ chúng tôi ” hoặc “ của chúng tôi ”), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web https://immibot.ca cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan , được liên kết hoặc được kết nối với nó (gọi chung là “Trang web”). Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN RÕ RÀNG CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.
Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web tùy từng thời điểm được đưa vào đây một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của các Điều khoản sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Vui lòng đảm bảo rằng bạn kiểm tra Điều khoản hiện hành mỗi khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi để bạn hiểu Điều khoản nào được áp dụng. Bạn sẽ phải tuân theo và được coi là đã biết và chấp nhận những thay đổi trong mọi Điều khoản sử dụng sửa đổi khi bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản sử dụng sửa đổi đó được đăng.
Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định hoặc khiến chúng tôi phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong khu vực pháp lý hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.
Trang web này không được điều chỉnh để tuân thủ các quy định cụ thể của ngành (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế (HIPAA), Đạo luật quản lý bảo mật thông tin liên bang (FISMA), v.v.), vì vậy nếu các hoạt động tương tác của bạn phải tuân theo các luật đó, bạn có thể không sử dụng trang web này. Bạn không được sử dụng Trang web theo cách vi phạm Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA).
Trang web dành cho người dùng ít nhất 18 tuổi. Những người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký Trang web.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và các nhãn hiệu, dịch vụ các nhãn hiệu và logo có trong đó (“Nhãn hiệu”) do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế, và các công ước quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, sao chép, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.
Với điều kiện là bạn đủ điều kiện sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép có giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập phù hợp chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn. sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và đối với Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này; (2) bạn không phải là trẻ vị thành niên tại khu vực pháp lý nơi bạn cư trú; (3) bạn sẽ không truy cập Trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (4) bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (5) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Trang web hiện tại hoặc tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

4. SẢN PHẨM

Tất cả các sản phẩm đang có hàng. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Giá của tất cả các sản phẩm có thể thay đổi.

5. MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN

Tùy thuộc vào sự thay đổi và tính khả dụng của mạng, chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau:
– Hộ chiếu
– Mastercard
– American Express
– PayPal
– Tiền điện tử
Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện qua Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý cập nhật kịp thời thông tin tài khoản và thanh toán, bao gồm địa chỉ email, phương thức thanh toán và ngày hết hạn thẻ thanh toán để chúng tôi có thể hoàn tất giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Thuế bán hàng sẽ được cộng vào giá mua theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi giá bất cứ lúc nào. Tất cả các khoản thanh toán sẽ bằng đô la Mỹ.
Bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí theo mức giá có hiệu lực cho giao dịch mua hàng của bạn và mọi khoản phí vận chuyển hiện hành, đồng thời bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí bất kỳ khoản tiền nào như vậy vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn đã chọn khi đặt hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ sai sót hoặc nhầm lẫn nào về giá cả, ngay cả khi chúng tôi đã yêu cầu hoặc nhận được khoản thanh toán.
Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt thông qua Trang web. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một phương thức thanh toán và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng. Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo đánh giá riêng của chúng tôi dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

6. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng và sẽ không được hoàn lại tiền.

7. CÁC HOẠT ĐỘNG CẤM

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web. Trang web không được phép sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.
Với tư cách là người dùng Trang web, bạn đồng ý không:
 • Truy xuất một cách có hệ thống dữ liệu hoặc nội dung khác từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 • Lừa đảo, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong mọi nỗ lực tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.
 • Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung có trong đó.
 • Theo quan điểm của chúng tôi, làm mất uy tín, làm hoen ố hoặc gây tổn hại cho chúng tôi và/hoặc Trang web.
 • Sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.
 • Sử dụng không đúng cách các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 • Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
 • Tham gia vào việc đóng khung hoặc liên kết trái phép tới Trang web.
 • Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), cản trở việc sử dụng và tận hưởng Trang web của bất kỳ bên nào không bị gián đoạn hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì Trang web.
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, robot hoặc công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự nào.
 • Xóa thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.
 • Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.
 • Tải lên hoặc truyền tải (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn ở các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), pixel 1×1, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”).
 • Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.
 • Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.
 • Cố gắng bỏ qua mọi biện pháp của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.
 • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 • Trừ khi được pháp luật hiện hành cho phép, giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo thành một phần của Trang web theo bất kỳ cách nào.
 • Ngoại trừ trường hợp có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trình thu thập dữ liệu, robot, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh hoặc phần mềm trái phép nào khác.
 • Sử dụng đại lý mua hàng hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Trang web.
 • Thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Trang web, bao gồm thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không được yêu cầu hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả vờ sai trái.
 • Sử dụng Trang web như một phần trong nỗ lực cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
8. ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI DÙNG TẠO
Trang web không cung cấp cho người dùng gửi hoặc đăng nội dung. Chúng tôi có thể mang đến cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền tải, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc phát sóng nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, hình ảnh , đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”). Những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba có thể xem được những đóng góp. Do đó, mọi Đóng góp bạn truyền tải có thể được xử lý theo Chính sách bảo mật của Trang web. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, do đó bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:
 • Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc trình diễn cũng như việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Bạn là người sáng tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, bản phát hành và quyền cần thiết để sử dụng cũng như ủy quyền cho chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và những điều này Điều khoản sử dụng.
 • Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, cho phép và/hoặc sự cho phép của từng cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của từng cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản sử dụng này.
 • Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 • Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, mô hình kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, gửi thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác.
 • Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, dâm ô, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc gây khó chịu (theo xác định của chúng tôi).
 • Đóng góp của bạn không chế giễu, chế giễu, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.
 • Đóng góp của bạn không được sử dụng để quấy rối hoặc đe dọa (theo nghĩa pháp lý của các điều khoản đó) bất kỳ người nào khác và để thúc đẩy bạo lực đối với một người hoặc một nhóm người cụ thể.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
 • Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.
 • Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.
Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường nào vi phạm các điều đã nói ở trên đều vi phạm các Điều khoản sử dụng này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web và Sản phẩm trên thị trường của bạn.

9. GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bạn và Trang web đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và lựa chọn của bạn (bao gồm cả cài đặt).
Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác về Trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn.
Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu tất cả Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào trong Đóng góp do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến Đóng góp của bạn.

10. ĐĂNG KÝ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường (“Nội dung gửi”) do bạn cung cấp cho chúng tôi đều không bí mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hay mục đích khác mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Nội dung gửi đó là nguyên gốc của bạn hoặc rằng bạn có quyền gửi những Nội dung gửi đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có khiếu nại nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ hành vi vi phạm hoặc chiếm dụng thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung gửi của bạn.

11. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua Trang web hoặc Ưu đãi trên thị trường) các liên kết đến các trang web khác (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài viết, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video , thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc vật phẩm khác thuộc sở hữu hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”). Các trang web của bên thứ ba và Nội dung của bên thứ ba đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra về tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên , có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, tính chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác của hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào không ngụ ý sự chấp thuận hoặc chứng thực của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi Trang web và truy cập Trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hay cài đặt bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu rủi ro khi làm như vậy và bạn nên biết rằng các Điều khoản sử dụng này không còn chi phối. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm các biện pháp thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Mọi giao dịch mua hàng bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ được thực hiện thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các giao dịch mua hàng đó chỉ giữa bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi tổn hại do việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó gây ra. Ngoài ra, bạn sẽ giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi tổn thất mà bạn phải chịu hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của bên thứ ba.

12. NHÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo trên thanh bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi quảng cáo bạn đặt trên Trang web và mọi dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua các quảng cáo đó. Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có mọi quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền hợp đồng. Chúng tôi chỉ đơn giản cung cấp không gian để đặt những quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với các nhà quảng cáo.

13. QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ: (1) giám sát Trang web để phát hiện các vi phạm Điều khoản sử dụng này; (2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào; và (5) mặt khác quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Trang web và Sản phẩm trên thị trường hoạt động bình thường.

14. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: https://immibot.ca/privacypolicy . Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Ưu đãi trên thị trường, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được đưa vào các Điều khoản sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web và Ưu đãi trên thị trường được lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới theo luật hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành tại Hoa Kỳ, thì thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của bạn đến Hoa Kỳ và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của mình được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ.

15. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI ĐẢM QUYỀN QUYỀN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC SẢN PHẨM THỊ TRƯỜNG (BAO GỒM CHẶN ĐỊA CHỈ IP NHẤT ĐỊNH), ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO VÌ MỌI LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC GIAO ƯỚC NÀO CÓ TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB VÀ CÁC ƯU ĐÃI THỊ TRƯỜNG HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN ĐĂNG BẤT CỨ LÚC NÀO, MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.
Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của mình, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể hành động thay mặt cho bên thứ ba. buổi tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc theo đuổi các biện pháp khắc phục dân sự, hình sự và lệnh cấm.

16. SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của mình. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần Ưu đãi trên thị trường mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Ưu đãi trên thị trường.
Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web và Ưu đãi trên thị trường sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp sự cố về phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web hoặc Ưu đãi trên thị trường bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường trong thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng cung cấp Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc Sản phẩm trên thị trường hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến chúng.

17. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và xác định theo luật pháp của Canada và cụ thể hơn là luật pháp hiện hành ở Tỉnh Quebec. Quyền sở hữu duy nhất của Immibot và chính bạn đồng ý không hủy ngang rằng tòa án Canada sẽ có thẩm quyền độc quyền để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.

18. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý gửi không thể hủy bỏ tất cả các tranh chấp liên quan đến Điều khoản hoặc mối quan hệ được thiết lập bởi Thỏa thuận này tới khu vực tài phán của tòa án Canada ở tỉnh Quebec. Quyền sở hữu duy nhất của Immibot cũng sẽ có quyền đưa ra các thủ tục tố tụng về bản chất của vấn đề tại tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú hoặc, nếu các Điều khoản này được ký kết trong quá trình buôn bán hoặc nghề nghiệp của bạn, thì tiểu bang nơi ở chính của bạn kinh doanh.

19. SỬA CHỮA

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến Sản phẩm trên thị trường, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

20. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ SẴN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB SẼ TỰ BẠN CHỊU RỦI RO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (1) LỖI, SAI LẦM HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC nào về NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU, ( 2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ TÍNH CHẤT NÀO NÀY, DO VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, (3) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP ĐẾN HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG NÀY, (4) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI, VI-RÚT, NGỰA TROJAN HOẶC NHỮNG ĐIỀU TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC QUA TRANG WEB BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VÀ/HOẶC ( 6) MỌI LỖI HOẶC SAI SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO HOẶC MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ LOẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN HOẶC ĐƯỢC LÀM SẴN CÓ QUA TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO NỔI BẬT TRONG BẤT KỲ BIỂU NGƯỢNG HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC nào, VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG HÃY LÀ MỘT BÊN HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO HÃY CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT MỌI GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO. NHƯ KHI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN HOẶC TRONG BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG PHÁN XÉT TỐT NHẤT CỦA MÌNH VÀ THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP.

21. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẸO, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TRÁI LẠI NÀO TRONG NÀY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN VÌ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ BẤT CỨ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO, SẼ LUÔN GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN BẠN TRẢ CHO CHÚNG TÔI, NẾU CÓ. MỘT SỐ LUẬT TIỂU BANG HOA KỲ VÀ LUẬT QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

22. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh của chúng tôi và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi trước mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả luật sư hợp lý ‘ phí và chi phí do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ: (1) việc sử dụng Trang web; (2) vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (3) mọi hành vi vi phạm tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong Điều khoản sử dụng này; (4) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất kể những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, bằng chi phí của mình, để chúng tôi bảo vệ những khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào liên quan đến khoản bồi thường này khi biết được điều đó.

23. DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang web nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu bạn truyền tải hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn thực hiện khi sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sự mất mát hoặc hư hỏng nào của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và theo đây bạn từ bỏ mọi quyền khởi kiện chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hư hỏng nào của dữ liệu đó.

24. GIAO DỊCH, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Việc truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến sẽ cấu thành hoạt động liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng thông tin liên lạc đó phải bằng văn bản. BẰNG BẠN ĐỒNG Ý VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, LỆNH ĐẶT HÀNG VÀ CÁC HỒ SƠ KHÁC VÀ GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ VỀ GIAO DỊCH DO CHÚNG TÔI HOẶC HOÀN THÀNH HOẶC HOÀN TOÀN BỞI TRANG WEB. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền hoặc yêu cầu theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực pháp lý nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn các phương tiện điện tử.

25. KHÁC

Các Điều khoản sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc liên quan đến Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động nào gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì điều khoản hoặc một phần điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng hoặc việc sử dụng Trang web này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng. Bằng cách này, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và việc các bên không ký kết để thực hiện các Điều khoản sử dụng này.

26. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
info@immibot.ai

Sắp Ra Mắt!
Mong Đợi BạnTham Gia

Snake
Đăng Ký Trải Nghiệm
Liên Hệ Email: hello@immibot.ai Khi Có Bất Kỳ Thắc Mắc

  Phần mềm Immibot được thiết kế để tạo ra phản hồi giống con người và cung cấp thông tin đáng tin cậy về nhiều chủ đề nhập cư

  Liên Hệ Chúng Tôi
  Gọi Đến: +1 617 945 8775
  hello@immibot.ai
  68 CIRCULAR ROAD #02-01 SINGAPORE